فروشگاه Golden Guard

مرتب سازی بر اساس :

1000 ممبر فیک تلگرام

1000 تومان

هزار ممبر فیک برای کانال شما فقط هزار تومان.

توجه داشته باشید فیک به معنای ه*ک یا جعلی نیست بلکه ممبر ها اکانت های تلگرام واقعی هستند که پیام ها زا چک نمیکنند!

افزایش ممبر های شما در 1 دقیقه.